Tag Archives: Hội nghị truyền hình

Tổng quan giải pháp hội nghị truyền hình hãng Polycom

Giới thiệu hội nghị truyền hình Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật. Cùng với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 việc tổ chức các cuộc họp, các buổi hội thảo, đào tạo từ xa,…ngày càng trở nên phổ biến. Sự hỗ…

Hướng dẫn sử dụng thiết bị Hội nghị truyền hình

Hướng dẫn sử dụng thiết bị hội nghị truyền hình, thoại hội nghị video nhiều bên đồng thời qua SIP, IP, Skype,…. Thiết bị hội nghị truyền hình  làm được những gì Có thể nói đây là 1 thiết bị hội nghị video đầy đủ nhất đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng….

.