Tag Archives: Google

Google tiết lộ lỗ hổng nghiêm trọng trong GPU Adreno của Qualcomm

Google Project Zero là một trong những đội ngũ bảo mật độc lập được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn hiện nay. Những phát hiện của nhóm không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với chính sản phẩm của Google, mà còn có thể góp phần cảnh báo cho nhiều tổ chức,…

.