Tag Archives: font

Cách cài đặt và xóa file phông chữ (font) trên Windows 10

Windows 10 cung cấp cho người dùng rất nhiều phông chữ (font) cài đặt sẵn trên hệ thống, đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu cơ bản. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, đặc thù công việc khiến bạn có thể muốn cài đặt thêm nhiều loại phông chữ khác đặc biệt hơn. Hoặc…

.