Tag Archives: firmware

7 firmware thay thế cho router

Điều này có thể gây ngạc nhiên, nhưng router của bạn có một hệ điều hành và phần mềm chạy trên đó. Đây được gọi là firmware, phần mềm được thiết kế cho phần cứng cụ thể. Và giống như hệ điều hành trên máy tính, bạn có thể thay đổi phần mềm đang chạy trên…

.