Tag Archives: Fiber P2P

Lắp đặt kênh truyền riêng Quang trắng Point to Point

Dịch vụ kênh quang trắng P2P mạng truyền dẫn đô thị băng thông rộng có tốc độ siêu cao lên tới 10Gbps, trên sợi quang vật lý, và các doanh nghiệp hiện tại đang sử dụng là các khối ngân hàng, bảo hiểm ,tài chính, chứng khoán,… Giới thiệu kênh truyền riêng Quang trắng Fiber…

.