Tag Archives: email cho doanh nghiệp

Dịch vụ email cho doanh nghiệp

Đây là thư điện tử phục vụ cho nhu cầu công việc của các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn. Bất cứ công ty nào khi hoạt động đều cần có phương thức liên hệ với khách hàng và đối tác. Bên cạnh số điện thoại, fax thì email chính là phương tiện chính để…

.