Tag Archives: DrayTek 2912

Thiết bị cân bằng tải cho các văn phòng nhỏ DrayTek 2912

Draytek Vigor2912 được thiết kế cho các ứng dụng văn phòng nhỏ, giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu về tăng trưởng kinh doanh, đổi mới và khả năng đáp ứng. Router tích hợp tường lửa/VPN lý tưởng này có thể thay thế router WiFi đơn giản do ISP cung cấp. Khả năng cân…

.