Tag Archives: DNS được host ở đâu?

DNS được host ở đâu?

Bản ghi DNS là hướng dẫn đảm bảo mọi người có thể tìm thấy trang web của bạn trên Internet. Tại sao phải tìm nơi host DNS? Đôi khi, bạn sẽ phải thực hiện các thay đổi đối với bản ghi DNS của mình. Ví dụ: nếu bạn thay đổi địa chỉ IP, các bản ghi…

.