Tag Archives: DHCP

DHCP là gì? Tìm hiểu cơ bản về DHCP

DHCP là gì? DHCP – viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol (Giao thức cấu hình máy chủ động) là giao thức được sử dụng để giúp quản lý nhanh, tự động và tập trung việc phân phối địa chỉ IP bên trong một mạng. là một giao thức cho phép cấp phát địa chỉ…

.