Tag Archives: data link là gì

Data Link là gì? Tổng quan kiến thức về Data Link

Data Link là gì? Tổng quan kiến thức về Data Link

Data link (liên kết dữ liệu) là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực mạng máy tính để chỉ một đoạn đường truyền dữ liệu giữa các thiết bị. Điểm đặc biệt của data link chính là nó được tạo ra để đảm bảo việc truyền tải dữ liệu giữa các thiết…

.