Tag Archives: Có bao nhiêu tuyến cáp quang biển ở Việt Nam

Có bao nhiêu tuyến cáp quang biển ở Việt Nam

Bạn là một người sử dụng internet thường xuyên, hay một người quan tâm về công nghệ…và mỗi khi mạng internet có sự cố, bạn thường được nghe về “cáp quang biển”. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi là ở thời điểm hiện tại Việt Nam chúng ta đang sử dụng mấy tuyến cáp…

.