Tag Archives: Cloud Server

So sánh hạ tầng máy chủ vật lý, VPS và Cloud Server

Hiện nay việc sử dụng hạ tầng máy chủ để chạy các dịch vụ, ứng dụng phần mềm rất phổ biến. Có rất nhiều đơn vị cung cấp cũng như là hạ tầng máy chủ. Để quyết định sử dụng hạ tầng máy chủ nào tối ưu, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật,…

.