Tag Archives: Cisco

Kiến trúc mô hình mạng doanh nghiệp của Cisco

Giới thiệu về kiến trúc, mô hình mạng doanh nghiệp của Cisco, các tiêu chí lựa chọn thiết bị mạng switch của Cisco 1.Thiết kế mạng Yêu cầu quy mô mạng Càng phát triển, mở rộng , mạng doanh nghiệp cần phải : Hỗ trợ những ứng dụng quan trọng Hỗ trợ mạng lưới hội…

.