Tag Archives: chụp màn hình

Cách chụp màn hình trên Windows 10

Có những lý do chính đáng khiến bạn muốn chụp ảnh màn hình trong Windows 10. Ảnh chụp màn hình có thể hữu ích để nhanh chóng hiển thị cho ai đó những gì trên màn hình của bạn hoặc ghi lại khoảnh khắc nhanh từ video mà bạn cần chia sẻ. Các điều khiển…

.