Tag Archives: chức năng chính của tầng presentation

Chức năng chính của tầng Presentation trong mô hình OSI.

Chức năng chính của tầng Presentation trong mô hình OSI.

Tầng Presentation là một trong các tầng trong mô hình OSI (Open Systems Interconnection), đóng vai trò quan trọng trong quá trình truyền thông dữ liệu. Tầng này có các chức năng cơ bản nhằm chuẩn hóa và biểu diễn dữ liệu để có thể truyền qua mạng một cách hiệu quả. Dưới đây là…

.