Tag Archives: chia sẻ mạng lan

Chia sẻ dữ liệu Windows qua mạng LAN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẠNG LAN ĐỂ CHIA SẺ DỮ LIỆU WINDOWS Thay vì thực hiện các công việc thủ công như copy paste dữ liệu, truyền dữ liệu qua USB,..thì việc truyền dữ liệu giữa hai máy tính trong cùng một mạng LAN hoặc mạng wifi bằng cách sử dụng tiện ích có sẵn…

.