Tag Archives: cấu hình VLAN trên switch CISCO

Hướng dẫn cấu hình VLAN trên switch CISCO

Hôm nay Viettelco sẽ hướng dẫn cấu hình VLAN trên switch CISCO cho các bạn mới làm quen với thiết bị Cisco. Đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại các Khái niệm VLAN. VLAN là gì ? VLAN là kỹ thuật chuyển mạch lớp 2 và định tuyến của lớp 3 để giới hạn miền đụng…

.