Tag Archives: Cấu hình Mikrotik

Hướng dẫn cải đặt, quản lý và cấu hình Router OS

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, QUẢN LÝ & CẤU HÌNH MIKROTIK ROUTER OS Hướng dẫn cài đặt Mikrotik Router OS là hệ điều hành dùng cho phần cứng RouterBoard của Mikrotik. MikroTik Router OS có thể được cài đặt trên một máy tính bình thường để biến máy tính thành một router tích hợp nhiều chức…

Hướng dẫn mở port truy cập remote access router Mikrotik

Hướng dẫn truy cập từ xa (Remote Access Service) cho phép người dùng từ xa có thể truy cập từ một máy tính qua một môi trường mạng truyền dẫn (ví dụ mạng Internet) đến một mạng dùng riêng như thể máy tính đó được kết nối trực tiếp trong nội bộ. Do vậy người…

.