Tag Archives: card đồ họa

Lựa chọn card đồ họa tốt nhất 2021 để khai thác tiền điện tử

Chọn phần cứng không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm GPU khai thác tốt nhất để đào sâu vào khai thác tiền điện tử, thì bạn đã đến đúng nơi. Các GPU khai thác xuất sắc cần đủ bộ nhớ và sức mạnh để khai thác, nhưng không phá vỡ…

.