Tag Archives: cài đặt

Hướng dẫn cài đặt IP tĩnh cho máy tính

Cách đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy tính Windows 7, 8, 10 Đối với mạng hệ thống mạng internet thông thường, thì router sẽ tự gán địa chỉ cho máy tính (IP động). Đôi khi vì một lý do mục địch sử dụng nào đó, chúng ta cần gán địa chỉa IP cho máy…

.