Tag Archives: Cài đặt PC

Cài đặt PC thành router WiFi với vài bước đơn giản

Làm cho kết nối ở trạng thái tốt nhất luôn luôn là một điều bắt buộc. Nếu bị mắc kẹt với một modem lỗi thời thiếu hỗ trợ WiFi, thì bạn sẽ không thể sử dụng được gì ngoài kết nối có dây. Tuy nhiên, bạn có thể biến PC của mình thành một router…

.