Tag Archives: cách tăng tốc website

Nguyên nhân website load chậm và cách tăng tốc website

Tốc độ tải trang web rất quan trọng cho việc trải nghiệm người dùng và là một trong các yếu tố hàng đầu để đánh giá SEO. Tốc độ tải trang luôn đứng trong danh mục kiểm tra và bắt buộc phải tối ưu. Hiểu được tầm quan trọng của công việc này, trong bài…

.