Tag Archives: Cách sửa lỗi “This Build of Windows Will Expire Soon” trong Windows 10

Cách sửa lỗi “This Build of Windows Will Expire Soon” trong Windows 10

Chương trình Windows Insider Preview cho phép bạn chạy các phiên bản đầu tiên của những bản build Windows 10 sắp tới. Bạn có thể thử nghiệm các tính năng mới, cung cấp phản hồi và giúp định hình sự phát triển của Windows 10. Tuy nhiên, đôi khi, bản build Windows 10 Insider Preview…

.