Tag Archives: Cách sử dụng máy tính Windows 10 làm WiFi extender

Cách sử dụng máy tính Windows 10 làm WiFi extender

WiFi extender là một thiết bị hoặc phần mềm chuyên dụng, có thể lặp lại và mở rộng tín hiệu không dây. Thông thường, WiFi extender cần thiết trong các không gian hoặc tòa nhà lớn, nơi ngay cả một router chuyên dụng cũng không thể bao phủ toàn bộ không gian. Nếu bạn hiện đang…

.