Tag Archives: Cách gỡ cài đặt bản cập nhật Windows 10

Cách gỡ cài đặt bản cập nhật Windows 10

Các bản cập nhật Windows thường mang đến các bản sửa lỗi, bản vá bảo mật và các tính năng mới cho PC của bạn, nhưng chúng cũng có thể gây phản tác dụng — gây ra các vấn đề như giảm hiệu suất hoặc thậm chí mất dữ liệu gây hoảng sợ . Nếu bạn nhận thấy một số lỗi…

.