Tag Archives: Cách cài máy in qua mạng LAN

Cách cài máy in qua mạng LAN

Phần này giải thích cách cài máy in qua mạng LAN, bao gồm việc đặt tên máy in, TCP/IP, máy chủ DNS và proxy server cần thiết cho kết nối mạng. Cách cài máy in qua mạng LAN 1. Tạo cài đặt mạng chung Ghi chú: Không tắt nguồn hoặc rút phích cắm của máy in trong khi…

.