Tag Archives: bộ định tuyến

Router là gì? Router có vai trò gì trên mạng?

1. Router là gì? Router hay thiết bị định tuyến hoặc bộ định tuyến, là một thiết bị mạng máy tính dùng để chuyển các gói dữ liệu qua một liên kết mạng và đến các đầu cuối, thông qua một tiến trình được gọi là định tuyến. Định tuyến xảy ra ở tầng 3…

.