Tag Archives: bảo vệ máy tính

Cách bảo vệ máy tính của người dùng

1. Sử dụng phần mềm diệt virus và giữ cho phần mềm luôn cập nhật Nếu người dùng chưa cài đặt phần mềm diệt virus trên máy tính của mình, hãy làm ngay. Nó có thể phát hiện nhiều thể loại phần mềm độc hại trước khi chúng có cơ hội tác động đến máy…

.