Tag Archives: backup dữ liệu website

Vai trò của việc sao lưu dữ liệu website

Vai-tro-cua-viec-sao-luu-du-lieu-website

Như các chủ sở hữu website đã biết, có rất nhiều nguy cơ dẫn đến mất dữ liệu hoặc crash website. Những sự cố này không chỉ gây ra tổn thất về thời gian, tiền bạc và công sức của bạn mà còn có thể ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của doanh…

.