Tag Archives: 2925

Hướng dẫn cấu hình STATIC IP Router Draytek 2912, 2925

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH STATIC IP ROUTER DRAYTEK 2912, 2925 Việc cấu hình đường truyền internet hiện nay của các nhà mạng hiện nay chủ yếu cấu hình qua giao thức PPPoE. Tuy nhiên đối với một trường hợp đặc thù như sử dụng kênh truyền internet trực tiếp khách hàng sẽ được cấp phát…

Hướng dẫn cấu hình PPPoE Modem Router Draytek 2912, 2925

Cấu hình PPPoE với Username và Password – Công ty có một đường truyền cáp quang. – Nhà mạng đã cho mượn Converter quang và router – Router đó không đáp ứng được nhu cầu và cần thay thế bằng Router Draytek 2912, 2925…   Bước 1 : Chuẩn bị – Username và Password của đường…

.