Sửa lỗi không gộp được ổ cứng, phân vùng trên Windows

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc gộp ổ cứng hoặc phân vùng trên Windows 10 của bạn không thành công. Điều này khiến dung lượng máy tính của bạn bị hạn chế hoặc máy tính không chạy mượt, làm bạn khó chịu. Vì vậy, bài viết này của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra 4 nguyên nhân phổ biến và cách khắc phục những lỗi này.

Nguyên nhân và cách khắc phục

Hai phân vùng bạn muốn gộp nằm ở hai ổ cứng khác nhau

Cách khắc phục đúng nhất là, bạn có thể tạo một phân vùng lớn – có tổng dung lượng phải lớn hơn 2 phân vùng mà bạn muốn gộp – ở ổ cứng khác, sau đó, sao chép dữ liệu vào phân vùng lớn để thay thế.

Phân vùng là phân vùng hệ thống

Không có cách nào có thể khắc phục được lỗi này bởi phân vùng này chứa các tệp được sử dụng để khởi động hệ thống.

Phân vùng không đủ dung lượng (ít hơn 1GB)

Phân vùng máy chính phải có ít nhất 1GB trống. Để khắc phục lỗi không đủ dung lượng, bạn cần xóa bớt những file không cần sử dụng đến nữa để giải phóng thêm dung lượng cho phân vùng chính. Hoặc bạn cần đưa phân vùng thứ 2 về trạng thái chưa định dạng (Unallocated). Sau đó, bạn sử dụng “resized partition” để gộp phân vùng trạng thái chưa định dạng vào phân vùng chính.

Hai phân vùng không ở cạnh nhau

Để khắc phục lỗi này, bạn có thể thực hiện theo 2 cách:

  • Cách thủ công: Nếu có đủ dung lượng trong phân vùng chính để lưu dữ liệu của phân vùng thứ 2, bạn có thể sao chép dữ liệu của phân vùng thứ 2 và dán vào phân vùng chính, để nó được trả về trạng thái chưa định dạng. Sau đó, bạn có thể gộp phân vùng chính và phân vùng ở trạng thái chưa định dạng lại với nhau để tăng dung lượng cho phân vùng chính.
  • Sử dụng công cụ Minitool Partition Wizard để gộp 2 phân vùng không ở cạnh nhau.

Như vậy, bạn không gộp được ổ cứng hoặc phân vùng vì có thể bạn đã gặp phải 1 trong 4 nguyên nhân trên. Hãy tham khảo cách khắc phục mà chúng tôi đưa ra để có thể thao tác thành công nhé!

.