So sánh tcp/ip và osi

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) và OSI (Open Systems Interconnection) là hai phương tiện truyền thông quan trọng trong mạng máy tính. Bài viết này sẽ so sánh TCP/IP và OSI để giúp bạn hiểu rõ hơn về hai giao thức này.

1. Giới thiệu về TCP/IP và OSI

TCP/IP

TCP/IP là một bộ giao thức được phát triển từ những năm 1970 để kết nối các mạng LAN (Local Area Network) tại Mỹ, sau đó được phổ biến trên toàn cầu cho Internet. TCP/IP là một bộ giao thức có thể kết nối nhiều mạng khác nhau với nhau, đồng thời cung cấp cho người dùng Internet các dịch vụ như email, truyền tải file, truy cập web và nhiều hơn nữa.

 

TCP/IP là một bộ giao thức có thể kết nối nhiều mạng khác nhau với nhau
TCP/IP là một bộ giao thức có thể kết nối nhiều mạng khác nhau với nhau

OSI

OSI là một kiến trúc mô hình giao thức chuẩn được xây dựng bởi ISO (International Organization for Standardization) vào những năm 1980. Mô hình này chia giao thức thành 7 tầng, mỗi tầng đảm nhận một chức năng nhất định. Nó cho phép các nhà sản xuất thiết bị mạng khác nhau tương thích với nhau thông qua một chuẩn chung.

 

OSI là một kiến trúc mô hình giao thức chuẩn được xây dựng bởi ISO
OSI là một kiến trúc mô hình giao thức chuẩn được xây dựng bởi ISO

2. Khác biệt giữa TCP/IP và OSI

Cấu trúc

TCP/IP là một chuỗi giao thức dựa trên mô hình tầng liên kết, mạng và vận chuyển. Tầng liên kết bao gồm các giao thức như Ethernet hay Wi-Fi, tầng mạng sử dụng giao thức IP (Internet Protocol), và tầng vận chuyển sử dụng giao thức TCP/UDP (User Datagram Protocol). Trong khi đó, OSI chia chuỗi giao thức thành 7 tầng: tầng Vật lý, Dữ liệu, Mạng, Giao vận, Phiên, Trình diễn và Ứng dụng.

Tương thích với Internet

TCP/IP được thiết kế để tương thích với môi trường Internet và là chuẩn mực cho toàn bộ Internet. Trong khi đó, OSI không được sử dụng rộng rãi trên Internet.

Độ tin cậy

TCP/IP đảm bảo độ tin cậy trong việc truyền tải dữ liệu bằng cách sử dụng phương thức kiểm tra lỗi CRC và xác nhận quá trình truyền tải thông qua phản hồi từ người dùng. OSI cũng có những phương thức tương tự để đảm bảo độ tin cậy, nhưng chúng không được sử dụng rộng rãi như trong TCP/IP.

Tính phổ biến

TCP/IP là chuẩn mực cho Internet và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Trong khi đó, OSI ít được sử dụng hơn do thiếu điểm hạn chế về tính linh hoạt và khả năng tương thích với các chuẩn khác.

3. Kết luận

Trên đây là những khác biệt giữa TCP/IP và OSI. Dù hai chuẩn giao thức này có nhiều điểm tương đồng, nhưng TCP/IP hiện nay được coi là chuẩn mực của Internet và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

.