Tổng đài Điện Thoại Excelltel CS308 (3CO – 8EXT)

2,350,000 VNĐ

Loại: Analog

Trung kế: 3 Trung kế

Máy nhánh: 8 thuê bao

Mở rộng: Có mở rộng

Bảo hành: 24 tháng

Tình trạng: Còn hàng

Ưu đãi: Miễn phí vận chuyển

Tổng đài Điện Thoại Excelltel CS308 (3CO – 8EXT)

2,350,000 VNĐ

.