Hướng dẫn join máy client vào domain trên Windows server 2019

Ở bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách join máy client vào domain đã có trên Windows server 2019

Mô hình và IP planning

Imgur

Tôi có một máy client chạy HĐH Windows 10 có IP là 172.16.70.225.

Thực hiện

Để join máy này vào domain dungdb.local. Thực hiện theo các bước sau:

Đầu tiên cấu hình lại địa chỉ IP. Ở phần DNS, nhập địa chỉ IP của domain controller là 172.16.70.223

Imgur

Chuột phải vào This PC -> Properties

Imgur

Click Change settings -> Change

Imgur

Nhập tên domain và click OK

Imgur

Nhập mật khẩu user administrator quản lý domain controller và click OK

Imgur

Thông báo sau khi thực hiện thành công

Imgur

Phải reboot server để các thay đổi được thực hiện. Click vào nút Reboot nếu nó hiển thị trên màn hình.

Sau khi reboot, máy client đã nhận domain

Imgur

Lưu ý:

  • Khi đăng nhập vào máy client. Nếu ta nhập thông tin mật khẩu cũ thì ta chỉ đăng nhập vào máy tính đó.
  • Để đăng nhập vào domain. Ta cần có thông tin tài khoản do người quản trị domain controller cung cấp. Ví dụ đăng nhập bằng user tech1@dungdb.local
  • Một lưu ý nữa là: chỉ có tài khoản của người quản trị domain controller mới có thể thay đổi cấu hình hệ thống. Các user khác thì không thể. Trừ khi được phân quyền quản trị viên.
  • Nếu muốn join một server chạy Windows Server vào domain, ta thực hiện các bước tương tự như trên.

Kết luận

Như cậy chúng ta đã hoàn thành việc join client vào domain đã có. Chúc các bạn thực hiện thành công.

.