Hướng dẫn cấu hình PPPoE server trên router MikroTik

PPPoE – Point-to-Point Protocol over Ethernet, giao thức điểm-điểm qua Ethernet trong mạng viễn thông. Các nhà cung cấp Internet chỉ định cho mỗi thuê bao của họ một tên người dùng và mật khẩu PPPoE duy nhất. Họ sử dụng giao thức mạng này để quản lý phân bổ địa chỉ IP và theo dõi việc sử dụng dữ liệu của mỗi khách hàng. Router MikroTik có thể đóng vai trò là một PPPoE server với nhiều tùy biến và sự ổn định tuyệt vời.

Tình huống

Công ty A có 2 đường FTTH 100Mbps, được nhân đôi tốc độ. Sau khi cấu hình load balancing cộng băng thông trên MikroTik, tổng băng thông lên tới 400Mbps. Công ty A muốn chia sẻ Internet cho công ty B ở phòng bên cạnh, nhưng cần phải giới hạn băng thông cho công ty B là 50Mbps.

Quản trị mạng công ty A sẽ cấu hình PPPoE server trên router MikroTik để cấp Internet cho công ty B. Với mô hình này, công ty A chính là một ISP.

Cấu hình PPPoE server trên router MikroTik

Thêm PPPoE server

Đầu tiên cần tạo một PPPoE server ở PPP →  PPPoE Servers. Với Service Name đặt tên tùy ý, Interface chọn cổng (hoặc cổng thuộc bridge) sang router ở công ty B:

 

Thêm PPPoE server.

 

Tạo pool

Ta tạo dải IP để cấp cho router công ty B từ IP → Pool. Với các ISP như VNPT, Viettel,… dải IP này sẽ là IP public:

 

Tạo pool.

 

Cấu hình profile

Trong tab Profiles thêm profile mới, điền Local Address (hoặc chọn pool đã tạo trước đó, giống như Remote Address):

 

Cấu hình profile.

 

Tạo user

Tiếp theo trong tab Secrets, ta tạo user (tài khoản, mật khẩu quay số PPPoE). Với Name và Password đặt tùy ý, Service chọn pppoe, Profile chọn profile tương ứng đã tạo trước đó:

 

Tạo tài khoản.

 

Giới hạn băng thông

Để giới hạn băng thông ta vào Queues → Simple Queues và tạo một queue mới như hình. Với target là dải IP đã tạo pool trước đó để cấp cho các user PPPoE:

 

Giới hạn băng thông.

 

Kiểm tra

Ta vào speedtest để kiểm tra lại tốc độ, thấy đã đúng như giới hạn 50Mbps:

 

Speedtest.

 

Kiểm tra trạng thái WAN trong router TP-Link thấy đã kết nối PPPoE (trạng thái connected) và đã nhận được IP từ pool đã tạo:

 

Kiểm tra trên router.

.