Hướng dẫn cài đặt Windows Admin Center trên Windows server 2019

Windows Admin Center là một bộ công cụ quản lý dựa trên trình duyệt, được triển khai cục bộ, cho phép bạn quản lý Windows Server mà không cần phụ thuộc vào Azure hoặc đám mây. Windows Admin Center cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát tất cả các khía cạnh của cơ sở hạ tầng máy chủ và đặc biệt hữu ích để quản lý máy chủ trên những mạng riêng không được kết nối với Internet.

Windows Admin Center có thể được cài đặt trên các host để quản lý server từ xa.

Lưu ý: Không cài đặt Windows Admin Center được trên Domain Controller

Cài đặt

Cài đặt trên 1 host tùy ý không phải là Domain Controller.

Tải về ở đây: http://aka.ms/WACDownload

Các bước cài đặt:

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Dùng đường link trên và dán vào trình duyệt để truy cập.

Imgur

Thêm server để quản lý

Imgur

Nhập đúng tên server cần thêm vào. Lưu ý để đúng DNS để nhận đúng server

Imgur

Imgur

Sau khi thêm server, chúng ta có thể quản lý ở đây:

Imgur

Imgur

Imgur

Kết luận

Như vậy tôi đã hướng dẫn xong cách cài đặt WAC. Chúc các bạn thành công.

.