Hướng dẫn cài đặt phần mềm Veeam Backup

Veeam Backup là một phần mềm backup được phát triển bởi Veeam Software. Phần mềm có khả năng sao lưu, khôi phục và sao chép dữ liệu. Phần mềm sử dụng khả năng tăng tốc độ mạng WAN để sao chép dữ liệu bên ngoài website, nhanh hơn so với truyền dữ liệu thô khoảng 50 lần.

Veeam Backup còn có thể bảo vệ, khôi phục ứng dụng và các tệp cho môi trường như SharePoint và Exchange. Phần mềm Veeam Backup cũng có khả năng phục hồi cấp độ giao dịch của CSDL Oracle và Microsoft SQL. Phần mềm bao gồm bản trả phí và miễn phí.

Link down Veeam Backup: Tại đây

Bước 1: Cài đặt phần mềm

Chọn Install Veeam Backup and Replication để cài đặt phần mềm

Bước 2:  Đồng ý với các điều khoản của Veeam

Bước 3: Add license vào phần mềm

Bước 4: Chọn các features để cài đặt

Bước 5:  Quá trình cài đặt

Bước 6: Hoàn thành cài đặt và giao diện phần mềm Veeam Backup and Replication

Chúc các bạn thành công!

Xem các giải pháp backup khác tại đây.

.