Hướng dẫn các cách kết nối tới Router Mikrotik

Dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn ba cách kết nối tới Router Mikroti

1. Kết nối bằng winbox thông qua ip

Bạn có thể download winbox thông qua link http://www.mikrotik.com/download. Khi tải thành công double click vào biểu tượng winbox.exe phần mềm quản lý sẽ hiện ra

 • Kết nối đến router mikrotik sử dụng ip như sau

 • Connect to: thông tin ip của mikrotik
 • Login: User đăng nhặp vào mikrotik, mặc định là admin
 • Password: mật khẩu đăng nhập vào mikrotik

2. Kết nối bằng winbox thông qua mac

 • Tại giao diện của winbox chọn kết nối bằng địa chỉ mac

 • Connect to: thông tin mac cuả router mikrotik sẽ hiển thị tại tab neighbors chỉ cần click vào chọn
 • Login: User đăng nhặp vào mikrotik, mặc định là admin
 • Password: mật khẩu đăng nhập vào mikrotik

3. Kết nối đến mikrotik bằng dịch vụ ssh

 • Kiểm tra dịch vụ ssh trên mikrotik đã được bật hay chưa

 • Trên máy tính client sửa dụng phần mềm putty kết nối đến router mikrotik thông qua dịch vụ ssh

 • Kết nối thành công đến giao diện CLI của mikrotik, bạn có gõ lệnh và cấu hình thiết bị mikrotik thông qua cửa sổ này

.