Giới thiệu về Syslog và quản lý log tập trung

Syslog là một giao thức client/server là giao thức dùng để chuyển log và thông điệp đến máy nhận log. Máy nhận log thường được gọi là syslogd, syslog daemon hoặc syslog server. Syslog có thể gửi qua UDP hoặc TCP. Các dữ liệu được gửi dạng cleartext. Syslog dùng port 514.

Syslog được phát triển năm 1980 bởi Eric Allman, nó là một phần của dự án Sendmail, và ban đầu chỉ được sử dụng duy nhất cho Sendmail. Nó đã thể hiện giá trị của mình và các ứng dụng khác cũng bắt đầu sử dụng nó. Syslog hiện nay trở thành giải pháp khai thác log tiêu chuẩn trên Unix-Linux cũng như trên hàng loạt các hệ điều hành khác và thường được tìm thấy trong các thiết bị mạng như router Trong năm 2009, Internet Engineering Task Forec (IETF) đưa ra chuẩn syslog trong RFC 5424.

1.    Mục đích của Syslog

Syslog được sử dụng như một tiêu chuẩn, chuyển tiếp và thu thập log được sử dụng trên một phiên bản Linux. Syslog xác định mức độ nghiêm trọng (severity levels) cũng như mức độ cơ sở (facility levels) giúp người dùng hiểu rõ hơn về nhật ký được sinh ra trên máy tính của họ. Log (nhật ký) có thể được phân tích và hiển thị trên các máy chủ được gọi là máy chủ Syslog.

Giao thức syslog có những yếu tố sau:

 • Defining an architecture (xác định kiến ​​trúc) : Syslog là một giao thức, nó là một phần của kiến ​​trúc mạng hoàn chỉnh, với nhiều máy khách và máy chủ.
 • Message format (định dạng tin nhắn) : syslog xác định cách định dạng tin nhắn. Điều này rõ ràng cần phải được chuẩn hóa vì các bản ghi thường được phân tích cú pháp và lưu trữ vào các công cụ lưu trữ khác nhau. Do đó, chúng ta cần xác định những gì một máy khách syslog có thể tạo ra và những gì một máy chủ nhật ký hệ thống có thể nhận được.
 • Specifying reliability (chỉ định độ tin cậy) : syslog cần xác định cách xử lý các tin nhắn không thể gửi được. Là một phần của TCP/IP, syslog rõ ràng sẽ bị thay đổi trên giao thức mạng cơ bản (TCP hoặc UDP) để lựa chọn.
 • Dealing with authentication or message authenticity (xử lý xác thực hoặc xác thực thư): syslog cần một cách đáng tin cậy để đảm bảo rằng máy khách và máy chủ đang nói chuyện một cách an toàn và tin nhắn nhận được không bị thay đổi.

2.    Syslog gửi tin nhắn hoạt động như thế nào?

 • Chuyển tiếp nhật ký hệ thống (syslog forwarding) bao gồm gửi log máy khách đến một máy chủ từ xa để chúng được tập trung hóa, giúp phân tích log dễ dàng hơn.
 • Hầu hết thời gian, quản trị viên hệ thống không giám sát một máy duy nhất, nhưng họ phải giám sát hàng chục máy, tại chỗ và ngoài trang web.
 • Kết quả là, việc gửi nhật ký đến một máy ở xa, được gọi là máy chủ ghi log tập trung, sử dụng các giao thức truyền thông khác nhau như UDP hoặc TCP.

3.    Tại sao lại phải sử dụng log tập trung?

Đối với một hệ thống có thể có nhiều thiết bị, do vậy sẽ có nhiều nguồn sinh log.

 • Có nhiều nguồn sinh ra log, log nằm trên nhiều máy chủ khác nhau nên khó quản lý.
 • Nội dung log không đồng nhất
 • Định dạng log cũng không đồng nhất -> khó khăn trong việc chuẩn hóa

Đảm bảo tính toàn vẹn, bí mật, sẵn sàng của log.

 • Do có nhiều các rootkit được thiết kế để xóa bỏ logs.
 • Do log mới được ghi đè lên log cũ -> Log phải được lưu trữ ở một nơi an toàn và phải có kênh truyền đủ đảm bảo tính an toàn và sẵn sàng sử dụng để phân tích hệ thống.

Ưu điểm:

 • Giúp quản trị viên có cái nhìn chi tiết về hệ thống -> có định hướng tốt hơn về hướng giải quyết
 • Mọi hoạt động của hệ thống được ghi lại và lưu trữ ở một nơi an toàn (log server) -> đảm bảo tính toàn vẹn phục vụ cho quá trình phân tích điều tra các cuộc tấn công vào hệ thống
 • Log tập trung kết hợp với các ứng dụng thu thập và phân tích log khác nữa giúp cho việc phân tích log trở nên thuận lợi hơn -> giảm thiểu nguồn nhân lực.

Nhược điểm:

 • ·Bạn có nguy cơ quá tải máy chủ syslog của mình: với cấu ​​trúc này, bạn đang đẩy các bản ghi đến một máy chủ từ xa. Hậu quả là, nếu một máy bị tấn công và bắt đầu gửi hàng ngàn log messages, có nguy cơ làm quá tải máy chủ log.
 • Nếu máy chủ nhật ký của bạn bị hỏng, bạn sẽ mất khả năng xem tất cả các nhật ký được gửi bởi khách hàng. Hơn nữa, nếu máy chủ ngừng hoạt động, máy khách sẽ bắt đầu lưu trữ thư cục bộ cho đến khi máy chủ khả dụng trở lại, do đó không gian đĩa ở phía máy khách sẽ dần bị đầy.

.