Phần mềm mail server (máy chủ thư điện tử) là hệ thống máy chủ được cấu hình theo tên miền riêng của doanh nghiệp dùng để gửi, nhận, quản lý các thư điện tử. Có nhiều phần mềm mail server khác nhau, hỗ trợ cả hệ điều hành Linux và Windows, mỗi loại có những ưu nhược điểm khác nhau tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp mà có sự lựa chọn phù hợp. Dưới đây là một số phần mềm mail server phổ biến.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

.