Phần mềm ảo hóa là phần mềm cho phép người sử dụng giả lập các hệ điều hành khác ngay trên máy tính đang dùng. Các máy ảo được tạo ra bằng cách phân chia tài nguyên sẵn có của máy chủ vật lý được cài phần mềm ảo hóa đó. Dưới đây là danh sách các phần mềm ảo hóa được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

.