Chức năng chính của tầng Presentation trong mô hình OSI.

Tầng Presentation là một trong các tầng trong mô hình OSI (Open Systems Interconnection), đóng vai trò quan trọng trong quá trình truyền thông dữ liệu. Tầng này có các chức năng cơ bản nhằm chuẩn hóa và biểu diễn dữ liệu để có thể truyền qua mạng một cách hiệu quả. Dưới đây là chi tiết về chức năng chính của tầng Presentation:

1. Định dạng dữ liệu

 • Tầng Presentation đảm nhiệm việc định dạng dữ liệu theo một chuẩn cụ thể trước khi truyền đi. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và khả năng tương thích giữa các hệ thống khác nhau.
 • Các định dạng dữ liệu phổ biến như ASCII, Unicode hay các mã hóa nhị phân được sử dụng để biểu diễn các ký tự và thông tin trong dữ liệu.
Định dạng dữ liệu
dinh dang du lieu

2. Nén và mã hoá dữ liệu

 • Tầng Presentation cũng có chức năng nén và mã hoá dữ liệu trước khi truyền đi. Việc nén dữ liệu giúp giảm dung lượng truyền thông và tăng hiệu suất mạng.
 • Các thuật toán mã hoá như Huffman, LZW hay Base64 được sử dụng để mã hoá dữ liệu thành các định dạng có kích thước nhỏ hơn.
Nén và mã hoá dữ liệu
Nen va ma hoa du lieu

3. Mã hóa và giải mã

 • Tầng Presentation thực hiện việc mã hóa và giải mã dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin khi truyền qua mạng.
 • Các thuật toán mã hóa bao gồm MD5, SHA hay AES được sử dụng để mã hóa dữ liệu thành các mã hash hoặc mã hóa đối xứng.

4. Quản lý phiên và đồng bộ hóa dữ liệu

 • Tầng Presentation cung cấp các phương pháp để quản lý phiên truyền thông giữa các hệ thống. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu được truyền đi và nhận về theo đúng thứ tự và không bị mất mát.
 • Các giao thức như TCP (Transmission Control Protocol) sử dụng cơ chế xác nhận và tái tạo để đảm bảo tính tin cậy trong việc truyền dữ liệu.

Tóm tắt:

Tầng Presentation trong mô hình OSI có các chức năng chính sau:

 • Định dạng dữ liệu theo chuẩn.
 • Nén và mã hoá dữ liệu để tiết kiệm băng thông.
 • Mã hóa và giải mã dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn.
 • Quản lý phiên truyền thông và đồng bộ hóa dữ liệu.
.