Cấu hình tính năng URL Redirect bằng kỹ thuật dst-nat trên Router MikroTik

Tính năng redirect dùng để chuyển hướng trang web đích đến một trang web khác, sử dụng webproxy trên mikrotik để điều hướng hoặc chặn trang web đó.

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cấu hình tình năng trên

-Bật web proxy trên mikrotik

-Tích enable, và chọn port lắng nghe dịch vụ 8080

-Sau đó click Access

-Thêm điều hướng website khi truy cập google.com sẽ điều hướng sang zing.vn

-Thiết lập NAT ép các gói tin duyệt web sẽ điều hướng tới port 8080 của web proxy trên mikrotik

-Ta vào ip>firewall

-Chain: scrnat

-protocol: 6(tcp)

-dst.port: 80

-Action: redirect

-To ports: 8080

-Trên máy client thực hiện vào google.com thì lập tức bị redirect sang zing.vn

-Kiểm tra trên cửa sổ web proxy access sẽ thấy phần hits tăng lên là 1

-Áp dụng webproxy có thể chặn được rất nhiều trang web, chuyển hướng trang web theo nhu cầu của doanh nghiệp, cá nhân rất tiện lợi nhằm mục đích tiết kiệm băng thông đi quốc tế cho doanh nghiệp, cấm nhân viên vào các trang web giải trí như facebook, youtube, instagram, ….

.