Cách tạo OU, User, Group trên Active Directory Windows server 2019

Ở bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo OU, User, Group trên Active Directory Windows server 2019

Thực hiện

Thực hiện trên domain controller có IP 172.16.70.223 đã cài đặt trước đó.

Vào Tool chọn Active directory user and computer để cài đặt OU, Group, User

Imgur

Tạo Organizational Unit

Click chuột phải vào domain (ở đây là dungdb.local) chọn New -> Organizational Unit

Imgur

Đặt tên cho OU và click OK

Imgur

Tạo group

Click chuột phải vào OU vừa tạo -> New -> Group

Imgur

Imgur

Tạo user và thêm user vào group

Chuột phải vào màn hình trắng bên phải chọn New -> User

Imgur

Nhập thông tin user

Imgur

Đặt mật khẩu cho user

Imgur

Click Finish

Imgur

User đã được tạo. Hiện tại user không nằm trong group nào

Imgur

Để thêm user vào group ta làm như sau:

Click chuột phải vào User chọn Add to a Group

Imgur

Cần thêm user vào group nào thì nhập tên group đó. Ở đây nhập tên Group là Tech để thêm user vào group Tech

Imgur

Sau khi thêm user vào group. Kiểm tra lại bằng cách. Chuột phải vào user cần kiểm tra -> Properties -> Member of

Imgur

Một cách khác để thêm user vào group là: Chuột phải vào group cần thêm -> Properties -> Members -> Add -> Advanced -> Find now -> Tìm user cần thêm vào group và click OK -> OK

Ví dụ thêm user tech 1 vào group Tech

Imgur

Kết luận

Như vậy tôi đã hướng dẫn xong cách tạo OU, User, Group trên Active Directory Windows server 2019.

Chúc các bạn thực hiện thành công.

.