Cách đăng nhập trang quản lý Wireless Access Point của TP-Link

Trang quản lý dựa trên web là một web server nội bộ được tích hợp sẵn không yêu cầu truy cập Internet. Tuy nhiên, nó yêu cầu thiết bị của bạn phải được kết nối với thiết bị TP-Link. Kết nối này có thể có dây hoặc không dây.

Lưu ý: Phiên bản thấp của trình duyệt web có thể gây ra sự cố tương thích với giao diện dựa trên web (trang quản lý) của thiết bị, chẳng hạn như không thể đăng nhập vào giao diện, hiển thị các tính năng chưa hoàn thiện, v.v… Bạn nên sử dụng kết nối có dây, nếu dự định thay đổi cài đặt không dây của thiết bị hoặc nâng cấp phiên bản firmware.

Lưu ý: Đối với những sản phẩm có DHCP được bật theo mặc định, không được liệt kê sau đây, vui lòng tham khảo liên kết này.

https://www.tp-link.com/vn/support/faq/375/

Bài viết này áp dụng cho các wireless access point (điểm truy cập không dây) và extender có DHCP bị tắt theo mặc định. (TL-WA500G, TL-WA501G, TL-WA601G, TL-WA701ND v1, TL-WA801ND v1, TL-WA901ND v1 / v2, Tl-WA730RE, TL-WA5110G, TL-WA5210G, TL-WA7210N V1, TL-WA7510N , TL-WA830 v1/v2 của phiên bản cũ).

Trước khi đăng nhập vào giao diện dựa trên web, bạn cần gán địa chỉ IP tĩnh trên máy tính của mình.

Bước 1: Kết nối máy tính của bạn với cổng LAN của TP-Link bằng cáp Ethernet.

Bước 2: Gán địa chỉ IP tĩnh theo cách thủ công trên máy tính.

1. Nhấp chuột trái vào Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Change Adapter Settings (ở menu bên trái).

2. Nhấp chuột phải vào Local Area Connection và đi tới Properties. Sau đó, hãy nhấp đúp vào Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4).

Nhấp đúp vào Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

3. Đặt địa chỉ IP tĩnh (ví dụ chọn 192.168.1.x). Nếu AP của bạn là 192.168.0.254, hãy đặt địa chỉ IP tĩnh là 192.168.0.X.

Đặt địa chỉ IP tĩnh là 192.168.0.X

Ghi chú:

IP LAN thay đổi theo model. Vui lòng tìm nó trên nhãn dưới cùng của sản phẩm.

Bước 3:

Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP của access point/extender (mặc định là 192.168.1.1/192.168.1.254/192.168.0.254) vào thanh địa chỉ rồi nhấn Enter.

Nhập địa chỉ IP của access point/extender

Bước 4:

Nhập tên người dùng và mật khẩu vào các hộp của trang đăng nhập, tên người dùng và mật khẩu mặc định đều là admin, sau đó nhấp vào OK.

Nhập tên người dùng và mật khẩu

Ghi chú:

1. Các cài đặt IP trên dùng để đăng nhập vào giao diện dựa trên web của TP-Link để cấu hình.

2. Nếu bạn có router broadband cung cấp kết nối Internet, hãy cấu hình lại cài đặt IP của máy tính thành Obtain an IP address automatically & Obtain DNS Server address automatically.

Cấu hình lại cài đặt IP của máy tính thành Obtain an IP address automatically & Obtain DNS Server address automatically
.