Cách cấu hình GPO để cài đặt phần mềm lên máy Client

Ở bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cấu hình GPO để cài đặt một phần mềm lên máy Client. Ví dụ ở đây, tôi sẽ cài đặt Google chrome.

Thực hiện

Đầu tiên Conta, ta có một máy client chạy HĐH Windows 10. Để hiển thị máy client, ta chuột phải vào Computer -> View -> User,cts,…

Imgur

Tôi sẽ chuyển máy client vào OU TechCOMPUTER nằm trong OU Hanoi

Chuột phải vào máy client -> Move -> đặt vào OU TechCOMPUTER

Imgur

Tôi muốn thực hiện cài đặt phần mềm google chrome lên máy của client.

Link tải file cài đặt: https://chromeenterprise.google/browser/download/

Lưu ý tải file có đuôi .msi mới có thể sử dụng được.

Tải file về máy domain controller. Đặt vào 1 thư mục tùy ý.

Ở đây tôi sẽ đặt vào thư mục C:\store

Imgur

Cấu hình chia sẻ thư mục này. Chia sẻ để mọi người có quyền đọc thư mục.

Chuột phải vào thư mục store -> Properties -> Sharing -> Advanced sharing -> Permission -> Everyone có quyền Read only

Imgur

Copy lại đường dẫn file

Imgur

Chọn Group policy management

Imgur

Chuột phải vào Group policy object -> New

Imgur

Đặt tên cho Policy này rồi click OK. Ở đây tôi đã tạo với tên “share file cai dat google chrome GPO”.

Chuột phải vào GPO vừa tạo và chọn Edit

Imgur

Computer configuration -> Policies -> Software Settings -> Chuột phải vào Software installation -> Properties

Imgur

Dán đường dẫn đã copy trước đó vào và click OK

Imgur

Chuột phải vào màn hình trắng -> New package

Imgur

Chọn file cài đặt Google chrome và click Open

Imgur

Click OK

Imgur

Bước tiếp theo là liên kết GPO đã tạo vào OU cần áp dụng chính sách

Ở phần Group Policy Management. Chuột phải vào OU cần gán chính sách -> Link an existing GPO

Imgur

Chọn GPO cần gán vào click OK

Imgur

Sau khi gán thành công, GPO sẽ hiển thị tại OU đó

Imgur

Tiếp theo ta sang máy client để thực hiện tiếp. Máy client đăng nhập bằng tài khoản của client.

Mở CMD và chạy lệnh dưới để máy client update các chính sách được gán cho nó

gpupdate /force

Imgur

Máy client sẽ phát hiện ra đã có chính sách mới gán cho nó để cài đặt phần mềm. Chính sách này chỉ có thể được áp dụng khi máy client khởi động lại. Nhập Y để khởi động lại máy tính của client

Imgur

Đợi một lúc để quá trình khởi động lại và cài đặt phần mềm diễn ra. Sau khi khởi động xong. Truy cập vào lại bằng user client. Ta sẽ thấy Google Chrome đã được cài đặt thành công.

Imgur

Kết luận

Như vậy tôi đã hướng dẫn xong cách tạo GPO để cài đặt phần mềm lên máy Client. Chúc các bạn thành công.

.