Các tiêu chuẩn phòng data center và giải pháp về bảo mật thông tin cho trung tâm dữ liệu.

Trung tâm dữ liệu là một hệ thống quan trọng trong việc lưu trữ dữ liệu và cung cấp các dịch vụ liên quan đến dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân. Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu là bảo mật thông tin. Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua các tiêu chuẩn và giải pháp về bảo mật thông tin cho trung tâm dữ liệu.

I. Các tiêu chuẩn về bảo mật thông tin cho trung tâm dữ liệu

1. Tiêu chuẩn ISO 27001

Tiêu chuẩn ISO 27001 được xem là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất về bảo mật thông tin cho trung tâm dữ liệu. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu để thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý bảo mật thông tin trong một tổ chức.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001 bao gồm:

 • Thiết lập chính sách bảo mật thông tin
 • Triển khai các biện pháp bảo mật thông tin
 • Quản lý rủi ro bảo mật thông tin
 • Đào tạo nhân viên về bảo mật thông tin

2. Tiêu chuẩn PCI DSS

Tiêu chuẩn PCI DSS là một tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật thông tin dành cho các tổ chức chấp nhận thanh toán. Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu bảo mật thông tin về thẻ thanh toán và các giao dịch liên quan đến thẻ thanh toán.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn PCI DSS bao gồm:

 • Bảo vệ thông tin thẻ thanh toán
 • Quản lý mật khẩu và tài khoản người dùng
 • Thực hiện kiểm định bảo mật thông tin thường xuyên
Các tiêu chuẩn về bảo mật thông tin cho trung tâm dữ liệu
Các tiêu chuẩn về bảo mật thông tin cho trung tâm dữ liệu

3. Tiêu chuẩn SSAE 18

Tiêu chuẩn SSAE 18 (Statement on Standards for Attestation Engagements 18) được sử dụng để đánh giá các dịch vụ liên quan đến trung tâm dữ liệu từ các nhà cung cấp dịch vụ. Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu đối với quản lý rủi ro, bảo mật thông tin, an ninh vật lý và quản lý dịch vụ.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn SSAE 18 bao gồm:

 • Xây dựng chính sách bảo mật thông tin
 • Thực hiện kiểm tra bảo mật thông tin thường xuyên
 • Quản lý rủi ro liên quan đến trung tâm dữ liệu

II. Giải pháp về bảo mật thông tin cho trung tâm dữ liệu

1. Phân tích rủi ro

Phân tích rủi ro là một trong những giải pháp đầu tiên để bảo vệ trung tâm dữ liệu. Phân tích rủi ro giúp xác định các rủi ro tiềm năng và đưa ra các biện pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu chung. Các bước phân tích rủi ro gồm:

 • Xác định tài sản quan trọng và các mối đe dọa tiềm năng
 • Đánh giá khả năng xảy ra của các mối đe dọa
 • Xác định tầm ảnh hưởng của các mối đe dọa nếu xảy ra
 • Đưa ra các biện pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro
Giải pháp về bảo mật thông tin cho trung tâm dữ liệu
Giải pháp về bảo mật thông tin cho trung tâm dữ liệu

2. Quản lý truy cập

Quản lý truy cập là một giải pháp quan trọng để bảo vệ trung tâm dữ liệu. Giải pháp này có thể bao gồm:

 • Xác định các vai trò và quyền hạn truy cập cho từng người dùng
 • Sử dụng các phương thức xác thực như mã OTP, chứng thực bằng vân tay hoặc khuôn mặt để xác thực người dùng
 • Theo dõi hoạt động truy cập của người dùng

3. Bảo vệ mạng

Bảo vệ mạng là một giải pháp quan trọng để bảo vệ trung tâm dữ liệu. Giải pháp này có thể bao gồm:

 • Sử dụng tường lửa để ngăn chặn truy cập từ bên ngoài và giữa các khu vực trong mạng
 • Sử dụng các phương thức mã hoá để bảo vệ dữ liệu truyền qua mạng
 • Cài đặt các giải pháp phát hiện xâm nhập để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công

4. An ninh vật lý

An ninh vật lý là một giải pháp quan trọng để bảo vệ trung tâm dữ liệu khỏi các nguy cơ vật lý như đánh cắp thiết bị hoặc phá hủy trang thiết bị. Giải pháp này có thể bao gồm:

 • Xây dựng trung tâm dữ liệu ở vị trí không ai có thể truy cập được ngoại trừ nhân viên của trung tâm dữ liệu
 • Sử dụng các cửa an toàn, hệ thống camera và bảo vệ an ninh để kiểm soát việc vào ra của nhân viên và khách hàng
 • Sử dụng giải pháp bảo vệ nguồn điện để đảm bảo rằng trung tâm dữ liệu sẽ không bị mất điện khi có sự cố xảy ra.

III. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã điểm qua các tiêu chuẩn và giải pháp về bảo mật thông tin cho trung tâm dữ liệu. Những giải pháp này rất quan trọng để đảm bảo rằng trung tâm dữ liệu sẽ hoạt động ổn định và bảo vệ dữ liệu của khách hàng. Việc áp dụng các tiêu chuẩn và giải pháp này tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, tuy nhiên, chắc chắn rằng việc bảo mật thông tin là một yếu tố không thể thiếu trong việc xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu. Nếu bạn đang cần lựa chọn một trung tâm dữ liệu phù hợp với doanh nghiệp mình có thể tham khảo bài viết sau https://suncloud.vn/tieu-chi-lua-chon-data-center 

.