Hướng dẫn cách backup, restore, import GPO trên Windows 2019

Ở bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách backup, restore, import GPO trên Windows 2019.

1. Backup GPO

Để backup tất cả GPO đang có, truy cập vào phần Group policy management và làm theo các bước:

Imgur

Đặt location tùy ý

Imgur

Click OK

Imgur

Truy cập vào location đã chọn trước đó để kiểm tra. Các GPO đã backup được lưu ở đây:

Imgur

2. Restore GPO

Ví dụ xóa 1 GPO ở đây

Imgur

Restore lại GPO theo các bước:

Imgur

Chọn GPO cần restore

Imgur

Click OK

Imgur

Kết quả GPO đã xóa ở trên đã được restore:

Imgur

Lưu ý:

Thông số AD User version:

Imgur

Thông số này sẽ tăng chứ không có giảm. Mỗi lần thay đổi GPO thì số này sẽ tăng lên 1 đơn vị.

Ví dụ: Tôi có 1 GPO đã backup vào thời điểm giá trị này bằng 8. Sau đó tôi chỉnh sửa GPO này, giá trị tăng lên thành 9. Khi tôi restore lại GPO này, thì giá trị sẽ tăng lên 10 chứ không giảm xuống lại là 8. Các máy trạm đang được áp dụng GPO đó sẽ cập nhật lại đơn vị này từ domain controller sau khi GPO đó được restore.

3. Import GPO

Khi muốn restore settings của 1 GPO vào 1 GPO khác, ta sử dụng tính năng import. Thực hiện theo các bước:

Chọn GPO cần thay đổi.

Imgur

Sau đó làm theo các bước như hình dưới:

Chọn Next

Imgur

Chọn location.

Imgur

Chọn GPO cần import

Imgur

Click Next

Imgur

Tick chọ ở phần Copying them idnetically from the source.

Imgur

Click Finish.

Imgur

Quá trình test sẽ diễn ra. Chờ kết quả thành công, click Next.

Imgur

Kết luận

Như vậy tôi đã hướng dẫn xong cách backup, restore, import GPO trên Windows server 2019. Chúc các bạn thành công.

.