Author Archives: Doãn Dũng

Hướng dẫn cài đặt Windows Admin Center trên Windows server 2019

Windows Admin Center là một bộ công cụ quản lý dựa trên trình duyệt, được triển khai cục bộ, cho phép bạn quản lý Windows Server mà không cần phụ thuộc vào Azure hoặc đám mây. Windows Admin Center cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát tất cả các khía cạnh của cơ sở…

.